Innvendig rengjøring


Rengjøring av dekke og vegger i garasjeanlegg, lagerhaller, industribygg og boretslag.